Bacalah Puisi Berikut Untuk Menjawab Soal Nomor 20 S.d. 23!

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas soal berikut ini

 

Soal:

Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 20 s.d. 23!
Menyesal
Pagiku hilang sudah melayang
Hari mudaku sudah pergi
Sekarang petang datang membayang
Batang usiaku sudah tinggi
Aku !alai di hari pagi
Beta lengah di masa muda
Kini hidup meracuni hati
Miskin ilmu miskin harta
…………….
(Ali Hasjmy)

22. Persamaan bunyi yang terdapat pada baris pertama puisi tersebut adalah ….
A. hilang dan melayang
B. pagiku dan hilang
C. pagiku dan melayang
D. sudah dan melayang
E. pagiku dan tinggi

Jawaban:

Jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah A.

Penjelasan:

Menurut KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Pilihan kata yang digunakan dalam puisi sesuai dengan maksud yang hendak disampaikan oleh pengarang. Puisi terdiri atas dua unsur, yakni unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Selain itu, puisi terbentuk atas unsur fisik, yaitu diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa.

Persamaan bunyi dalam sebuah puisi disebut rima. Persamaan bunyi dapat ditemui di awal, tengah atau akhir baris puisi. Persamaan bunyi pada baris pertama puisi tersebut adalah hilang dan melayang. Sesuai suku katanya, kedua kata tersebut berakhiran -ng.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A.

 

Semoga jawaban dan penjelasan diatas dapat membantu kawan belajar ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment