Bapak nulis layang kagem simbah. Tembung “nulis” benere ?

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

Bapak nulis layang kagem simbah. Tembung “nulis” benere ?

Jawaban:

pinilihing tembung.

Penjelasan:

 

Diksi yaiku pinilihing tembung nalikane arep nulis karya sastra. Biasane diksi dadi salah sijining unsur nalikane lagi nulis geguritan.

Fungsi diksi yaiku
1. Gawe gampang sing lagi maca karya sastra, kayata cerkak lan gurit.
2. Kanggo karya sastra supaya bisa katon endah yen diwaca.
3. Nggambarake ide lan gagasan.

Ana werna-werna jenise diksi.
1. Miturut makna, ana makna denotatif lan makna konotatif.
2. Miturut leksikal, ana sinonim lan antonim.

Dengan demikian, apa kang komangerteni babagan diksi, diksi yaiku pinilihing tembung.

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment