Berikut Yang Bukan Isi Pancasila Sebagai Dasar Negara Yang Terkandung Di Dalam Pembukaan Uud 1945 Adalah… A. Hukum Tata Negara

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas soal berikut ini

 

Soal:

Berikut yang bukan isi Pancasila sebagai dasar negara yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 adalah… A. Hukum tata negara
B. Cita-cita hukum
C. Norma pertama
D. Pokok kaidah negara
E. Cita-cita bangsa

Jawaban:

Jawaban yang tepat adalah C. Norma pertama

Penjelasan:

Arti penting pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian juga dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antarsila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lainnya. Begitu juga sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semua sila-sila tersebut saling bersinergi dan membentuk satu kesatuan sehingga Bangsa Indonesia ini tetap berdiri kukuh seperti harapan pejuang para pendiri negara terdahulu.

Jadi jawaban yang tepat adalah C. Norma pertama

 

Semoga jawaban dan penjelasan diatas dapat membantu kawan belajar ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment