cing tuliskeun susuna guru wilangan Jeung guru lagu Pupuh durma lengkep Jeung bagan penggalan engangna!

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

cing tuliskeun susuna guru wilangan Jeung guru lagu Pupuh durma lengkep Jeung bagan penggalan engangna!

 

Jawaban:

12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i

 

Penjelasan:

Guru lagu adalah huruf vokal terakhir dari setia baris pada pupuh. Guru wilangan adalah jumlah suku kata dari setiap baris pada pupuh.

Pupuh Durma Mo-al nge-jat sa-na-jan u-kur sa-ta-pak (Terdapat 12 suku kata dan diakhiri dengan huruf vokal a)

Geus di-pas-ti ku jang-ji (Terdapat 7 suku kata dan diakhiri dengan huruf vokal i)

Mun ta-can lak-sa-na (Terdapat 6 suku kata dan diakhiri dengan huruf vokal a)

Num-pes mu-suh sa-ra-kah (Terdapat 7 suku kata dan diakhiri dengan huruf vokal a)

Heun-teu ni-at se-ja ba-lik (Terdapat 8 suku kata dan diakhiri dengan huruf vokal i)

Na-jan pa-las-tra (Terdapat 5 suku kata dan diakhiri dengan huruf vokal a)

Ma-ti di-me-dan ju-rit : (Terdapat 7 suku kata dan diakhiri dengan huruf vokal i)

Penulisan guru lagu dan guru wilangan ditulis berurutan dari baris pertama sampai terakhir.

 

 

 

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment