ciri cirine geguritan yaiku ?

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

ciri cirine geguritan yaiku?

Jawaban:

ora kaiket dening pathokan kang gumathok, migunakake tembung- tembung pilihan, cacahe larik (gatra) saben sapada (bait) ora katemtokake, cacahe pada (bait) bebas, pungkasane larik, unine bebas, isine mentes lan ngamot piwulang becik, trakadhang nggunakake purwakanthi basa, swara, lan sastra.

Penjelasan:

Geguritan diarani puisi jawa moderen. Diarani puisi jawa modheren amarga ora keiket weweton kayata guru gatra, guru lagu, apadene guru wilangan. Dene tetembungane milih kang mathis lan ngemu rasa.

Ciri-cirine geguritan bakal kababar ing ngisor iki:
1.Ora kaiket dening pathokan kang gumathok.
3. Migunakake tembung- tembung pilihan utawa diksi.
4. Cacahe larik (gatra) saben sapada (bait) ora katemtokake.
5. Cacahe pada (bait) bebas.
5. Pungkasane larik, unine bebas.
6. Isine mentes lan ngamot piwulang becik.
7. Trakadhang nggunakake purwakanthi basa, swara, lan sastra.

Dengan demikian, ciri cirine geguritan yaiku ora kaiket dening pathokan kang gumathok, migunakake tembung- tembung pilihan, cacahe larik (gatra) saben sapada (bait) ora katemtokake, cacahe pada (bait) bebas, pungkasane larik, unine bebas, isine mentes lan ngamot piwulang becik, trakadhang nggunakake purwakanthi basa, swara, lan sastra.

 

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment