Dua muatan q₁ = 60 C dan q₂ = 40 C terpisah pada jarak 5 cm, jika jarak k = 9.10^9 nm²/c², berapalcah besar gaya tarik kedua muatan?

Halo kawan kawan,
Mari kita bahas persoalan berikut ini

Soal:

Dua muatan q₁ = 60 C dan q₂ = 40 C terpisah pada jarak 5 cm, jika jarak k = 9.10^9 nm²/c², berapalcah besar gaya tarik kedua muatan ….

Jawaban:

8,64 × 10¹⁵ N

Penjelasan:

Hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut.
Hukum Coulomb dirumuskan:
F = (k × q1 × q2)/r²
dimana:
F = gaya tarik-menarik atau tolak-menolak (N)
k = konstanta Coulomb (9 × 10⁹ Nm²/C²)
q1, q2 = besar muatan (C)
r = jarak antar muatan (m)

Diketahui:
q1 = 60 C
q2 = 40 C
r = 5 cm = 5 × 10^-2 m
k = 9 × 10⁹ Nm²/C²
Ditanya:
F = …..
Jawab:
F = (k × q1 × q2)/r²
F = (9 × 10⁹ × 60 × 40)/(5 × 10^-2)²
F = (216 × 10¹¹)/(25 × 10^-4)
F = 8,64 × 10¹⁵ N

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

Salam sukses selalu

Leave a Comment