Gawea Ukara Nganggo Kata “sanga”?gawea Ukara Nganggo Kata ” Sedasa”?gawea Ukara Nganggo Kata “sewelas”?gawea Ukara Nganggo Kata ” Kalih Welas? Gawea Ukara Nganggo Kata “tiga Welas”?gawea Ukara Nganggo Kata ” Kawan Welas”?gawea Ukara Nganggo Kata “gangsal Welas”?mohon Bantuannya

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas soal berikut ini

 

Soal:

gawea ukara nganggo kata “sanga”?gawea ukara nganggo kata ” sedasa”?gawea ukara nganggo kata “sewelas”?gawea ukara nganggo kata ” kalih welas? gawea ukara nganggo kata “tiga welas”?gawea ukara nganggo kata ” kawan welas”?gawea ukara nganggo kata “gangsal welas”?mohon bantuannya

Jawaban:

Gawe ukara saka tembung wilangan.
a. sakniki Kula sampun kelas Sanga.
b. mundhut buku ingkang reginipu sedasa ewu rupiyah.
c. Mas Angga taun ngajeng sampun kelas sewelas.
d. Dalemipun pak lurah no kalih welas A.
e. Menika artanipun tiga welas, paringaken ibu njih!
f. Umure Adhik sakniki sampun sekawan welas Pakdhe!
g. Mbak Dina lahir tanggal gangsal welas Agustus, Bu!

Penjelasan:

Ukara tegese kalimat.
Gawe ukara tegese gawe kalimat.

Tembung wilangan yaiku Tembung sing digunakake kanggo mratelakake angka.

Gawe ukara saka tembung wilangan tegese ngrakit ukara saka tembung loro utawa luwih supaya bisa dadi Ukara sing dikarepake sing ana kaitane Karo Babagan angka.

➡️
Sanga = 9sedasa = 10sewelas = 11kalih welas = 12tiga welas = 13sekawan welas = 14gangsal welas = 15
Detail Jawaban :Mapel : Bahasa DaerahKelas : -Materi : Tembung wilanganKode kategorisasi : –
 

Semoga jawaban dan penjelasan diatas dapat membantu kawan belajar ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment