Ing tengah dalan Raden Rama lan laksmana ketemu peksi Jathayu kang nandang tatu abot amarga kena gegamane Rahwana. Banjur crita yen Dewi Sinta kadhusta dening Rahwana. Rampung aweh palapuran Jathayu gugur utawa mati. Piwulang becik apa sing bias kajupuk saka tugelan crita kasebut?

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

Ing tengah dalan Raden Rama lan laksmana ketemu peksi Jathayu kang nandang tatu abot amarga kena gegamane Rahwana. Banjur crita yen Dewi Sinta kadhusta dening Rahwana. Rampung aweh palapuran Jathayu gugur utawa mati. Piwulang becik apa sing bias kajupuk saka tugelan crita kasebut?

Jawaban:

Piwulang becik ing tugelan crita Ramayana yaiku amanah kanggo ngomongke pesen kang kudu ditekakake marang wong kang dituju senajan awake dewe lagi lara utawa lagi nandhang susah, amarga pesen iku mesthi pesen penthing.

Penjelasan:

Crita Ramayana yaiku salah sijining crita utawa lakon ana ing pewayangan. Crita Ramayana critakake katresnane Rama lan Sinta kang akeh cobaan, salah sijining ketenggak dening Rahwana kang nyulik Shinta.

Ana ing crita Ramayana temtu ngandung piwulang becik. Piwulang becik iku kanggo piwulang sapa wae kang maca critane supaya bisa nerapake ing awake.

Ana ing tugelan crita Ramayana ing soal piwulang becike yaiku babagan pesen amanah kang kudu ditekakake dening Jathayu marang Rama supaya Rama cepet-cepet nulungi Sinta sing diculik dening Rahwana. Jathayu ngetokake watek bijaksana lan amanahe amarga deweke sing lagi lara merga kena gamane Rhawana nalika arep nulungi Shinta, nanging tetep usaha kanggo lapuran marang Rama.

Watek amanah iku kapethik saka ukara “Jathayu kang nandang tatu abot amarga kena gegamane Rahwana. Banjur crita yen Dewi Sinta kadhusta dening Rahwana.”.

Dengan demikian, piwulang becik ing tugelan crita Ramayana yaiku amanah kanggo ngomongke pesen kang kudu ditekakake marang wong kang dituju senajan awake dewe lagi lara utawa lagi nandhang susah, amarga pesen iku mesthi pesen penthing.

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment