kanggo paring pitutur yaiku gunane tembang

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

kanggo paring pitutur yaiku gunane tembang

 

Jawaban:

Kanggo paring pitutur yaiku gunane tembang macapat sinom.

 

Penjelasan:

Tembang macapat yaiku tembang jawa kang nduweni paugeran guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan.

Kabeh tembang macapat nduweni pitutur luhur, ananging pituture beda-beda.

Pitutur luhur
1. Tembang maskumambang, nduweni pitutur babagan manungsa kang nembe wae lair, sakabehing uripe manungsa isih manut marang wong tuwa.
2. Tembang mijil, nduweni pitutur uripe manungsa kang isih cilik kudu diwenehi pitutur babagan welas asih supaya nalika wis gedhe bisa dadi wong kang bisa paring welas asih marang liyane.
3. Tembang kinanthi, nduweni pitutur babagan nuntun bocah sing isih cilik supaya bisa ngadek jejeg nalika wis diwasa.
4. Tembang sinom, nduweni pitutur kanggo menehi pitutur marang bocah kang wis daddi remaja supaya bisa ngangsu ilmu kang berkah kanggo sangu urip.
5. Tembang asmaradana, nduweni pitutur babagan manungsa kang kasmaran, ing katresnan kasebut sakliyane rasa seneng uga nyeritakake susah lan sedhih.
6. Tembang gambuh nduweni pitutur babagan manungsa kang wis nemu jodo.
7. Tembang dhandhanggula nduweni pitutur babagan pait legine manungsa kang wis mbangun balewisma (berkeluarga).
8. Tembang durma nduweni pitutur babagan yen manungsa sing wis mbangun bale wisma bakal nemu seneng lan susahing urip.
9. Tembang pangkur nduweni pitutur babagan ninggalake samubarang kang elek.
10. Tembang megatruh nduweni pitutur babagan manungsa sing wis ninggal dunya, wis rampung anggone nglakoni dalan urip ing dunya.
11. Tembang posung nduweni pitutur babagan manungsa kang wis ninggal ing alam dunya.

Saka 11 tembang macapat kang paling trep kanggo paring pitutur yaiku tembang sinom amarga tembang sinom iku wose ngandarake babagan manungsa kang umure wis remaja, umur remaja yaiku umur-umur kang butuh banget pitutur saka wong tuwane amarga remaja lagi seneng-senenge ngrasakake pada dolan lan kekancan marang samubarang kanca. Yen ora okeh paring pitutur masa remaja bakal gampang dipengaruhi marang samubarang kang ora bener.

Dengan demikian, kanggo paring pitutur yaiku gunane tembang macapat sinom.

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

Leave a Comment