layang pribadhi yaiku?

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

layang pribadhi yaiku?

Jawaban:

Layang iber-iber, layang pribadi kang isine bab utawa perkara kang pribadi. Layang pribadi iku layang non formal.

Penjelasan:

Layang yaiku alat utawa piranti kang duweni wujud tulisan sing ditulis ing dhuwur kertas kanggo nyampekake pesen kanggo wong lia.

Jenise layang :
1. Layang iber-iber, layang pribadi kang isine bab utawa perkara kang pribadi. Layang pribadi iku layang non formal.
2. Layang kitir, yaiku layang kang isine cekak aos, biasane ing basa indonesia diarani memo, layang kitir duweni perangan bebas.
3. Layang lelayu, yaiku layang sing ngabari wong kesusahan utawa kepaten (kematiann).
4. Layang ulem, yaiku ulem kang ngaturake rawuh amarga arep nandang gawe.
5. Layang paturan, layang kang isine menehi kabar utawa ngabari sing kudu direteni wong akeh.
6. Layang dhawuh, yaiku layang saka dhuwuran(pangkate) marang andhahane.

Dengan demikian, layang iber-iber, layang pribadi kang isine bab utawa perkara kang pribadi. Layang pribadi iku layang non formal.

 

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment