milih paraga ing sandiwara kasebut

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

milih paraga ing sandiwara kasebut

Jawaban:

casting.

Penjelasan:

Sandiwara (drama) sawijining karya sastra kang wujude pecelathon (dialog) lan gerak. Tembung sandiwara kuwe asale sekang tembung sandi lan warah. Sandi kuwe tegese sinamun, samar utawa ora langsung (rahasia), dene warah tegese piwulang utawa pitutur. Dadi sandiwara tegese piwulang sing nganggo cara ora langsung utawa ora terang-terangan merga nganggo crita sing wujude pacelathon.

Perangan-perangan sandiwara kuwe kabangun sekang unsur-unsur intrinsik kayata :
a. Tema yakuwe underaning rembug. Tema kuwe dhasaring crita ing sandiwara mula diarani ide sentral.
b. Paraga (tokoh) kuwe sapa bae sing dicritakake ing sandiwara kasebut. Ing paraga kuwe ana paraga protagonis lan paraga antagonis. Milih paraga ing sandiwara kasebut casting.
c. Watak yakuwe kuwalitas tokoh, kuwalitas nalar lan jiwane sing mbedakna karo paraga liyane. Yen nggoleti utawa nyandhaki tokoh lan watake pamriksa kudu nggatekna sandiwara kuwe wiwit ngarep nganti rampung.
d. Setting utawa latar yakuwe kapan, ana ngendi lan kahanan kepriwe crita mau kadadean.
e. Plot utawa alur nerangake lakuning crita, ana alur maju lan alur mundur.
f. Amanat kuwe gagasan (pesan) sing kepengin dikandhakna dening sing nulis crita marang sing nonton, ngrungokna lan maca naskah sandiwara.

Jadi, jawaban yang tepat adalah casting.

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

Leave a Comment