Omahe Tanti cendhak karo umahe Rini.Manut ukara kasebut kelebu jenis ukara apa?

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

Omahe Tanti cendhak karo umahe Rini.Manut ukara kasebut kelebu jenis ukara apa?

Jawaban:

ukara andharan

Penjelasan:

Ukara inggih menika satuan basa ingkang awujud tembung utawi rerangkening tembung ingkang saged madeg piyambak saha ngandharaken teges ingkang jangkep.
1. Ukara Andharan
Ukara andharan minangka ukara panyandra. Ukara iki digunakake nalika nyritakake samubarang utawa prastawa. Iku informatif. Ukara andharan saged madeg piyambak saha ngandharaken teges ingkang jangkep.
2. Ukara Pakon
Ukara pakon yaiku ukara kang digunakake kanggo ndhawuhi wong liya supaya nindakake samubarang. Ciri-cirine yaiku nggunakake tembung panguwuh ing pungkasaning ukara lan nggunakake intonasi kang luwih banter.
3. Ukara Pitakon
Ukara utawa ukara iki mujudake ukara pitakon. Wujude nggunakake tembung pitakon ing pungkasaning ukara. Biyen takon.
4. Ukara Panguwuh
Ukara panguwuh mujudake ukara kang mratelakake keterlibatan emosi kang nduweni sipat anane tembung kayata wah, waduh, hi, lan sapanunggalane.

“Omahe Tanti cendhak karo umahe Rini” kalebu ukara andharan.

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment