perangan sajroning layang pribadi diperang dadi?

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

perangan sajroning layang pribadi diperang dadi?

Jawaban:

layang pribadi diperang onok 9 yaiku titi mangsa, satata basa, adangiyah, purwaka, surasa basa, wasana basa, prepenah, tapak asma, lan asma terang.

 

Penjelasan:

Layang utawa surat minangka piranti awujud tulisan kang ditulis utawa diketik ing kertas kanggo ngaturake pesen marang kulawarga, wong sing cedhak, kanca, lan liya-liyane. Jenis layang ada 6 dalam bahasa jawa salah sijine layang pribadi utawa layang iber-iber.

Layang iber-iber yaiku layang pribadi kang isine bab utawa perkara kang pribadi. Layang pribadi iku layang non formal, perangane layang pribadi yaiku:
a. Titi mangsa yaiku tanggal,sasi,tahun layang (kapan surat ditulis).
b. Satata basa yaiku alamat kang dikirimi layang (alamat yg dituju).
c. Adangiyah utawa adawiyah yaiku pangucapan puji syukur.
d. Purwaka yaiku salam pambuka biasane duweni isi Assalamualaikum.
e. Surasa basa yaiku isine layang.
f. Wasana basa yaiku salam panutup.
g. Prepenah yaiku hubungane wong sing dikirimi karo wong sing ngirim contohe “anakmu, putramu, ibumu”
h. Tapak asma yaiku Tanda tangan.
i. Asma terang yaiku wong sing ngirimi layang.

Dadi, Perangan sajroning layang pribadi diperangi onok 9 yaiku titi mangsa, satata basa, adangiyah, purwaka, surasa basa, wasana basa, prepenah, tapak asma, lan asma terang.

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

Leave a Comment