Ruang lingkup pembahasan sosiologi ialah hubungan / korelasi antara?

Halo kawan kawan,
Mari kita bahas persoalan berikut ini

Soal:

Ruang lingkup pembahasan sosiologi ialah hubungan / korelasi antara?
a. interaksi sosial dan masalah sosial
b. masalah pribadi dan isu-isu umum
c. fakta sosial dan isu-isu umum
d. tindakan dan masalah sosial
e. statika dan dinamika sosial

Jawaban:

a. interaksi sosial dan masalah sosial

Penjelasan:

Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar individu dan proses yang timbul dari hubungan individu di masyarakat. Sosiologi memfokuskan diri daripada hubungan-hubungan antarmanusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai beberapa objek, yakni objek sosiologi material, non material, formal, budaya, dan agama. Masing-masing dari objek tersebut akan dikenali sebagai interaksi sosial dan permasalahan sosial yang berkaitan dengan masyarakat.a

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

Salam sukses selalu

Leave a Comment