Sebutkan ciri-ciri carpon​

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

Sebutkan ciri-ciri carpon​!

 

Jawaban:

1. Bisa rengse dibaca dina sakali mangsa

2. Alurna teu kompleks, mung hiji kajadian

3. Mere kesan lir enya-enya kajadian

4. Tokohna saeutik mung hiji dua

 

Penjelasan:

Carita pondok nya éta karangan rékaan (fiksi) dina wangun lancaran (prosa) anu wangunna pondok. Carita pondok (cerita pendek/cerpen) merupakan karangan fiksi yang berbentuk prosa dan pendek. Ciri-cirinya adalah:
1. Dapat selesai dibaca dalam satu kali waktu
2. Alurnya tidak kompleks dan fokus satu kejadian
3. Memberi kesan seperti kejadian nyata
4. Perannya sedikit hanya satu dua orang

 

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

Leave a Comment