Sebutkan nilai-nilai yang terkandung pada Sila keempat Pancasila?

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

Sebutkan nilai-nilai yang terkandung pada Sila keempat Pancasila?

Jawaban:

– Setiap warga negara hendaknya mengakui kesamaan derajat, persamaan kewajiban, dan persamaan hak antara sesama manusia sebagai bentuk asas kebersamaan.

– Menegakkan kebenaran dan keadilan dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban.

– Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani menegakkan keadilan.

Penjelasan:

nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua pancasila adalah sebagai berikut :
– Setiap warga negara hendaknya mengakui kesamaan derajat, persamaan kewajiban, dan persamaan hak antara sesama manusia sebagai bentuk asas kebersamaan.

– Menegakkan kebenaran dan keadilan dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban.

– Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani menegakkan keadilan.

Bahwasanya sila ke-2 pancasila berbunyi : “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana cakupannya terdapat aspek kemanusiaan, keadilan, dan adab. Kemanusiaan berkaitan dengan hubungan antar manusia, keadilan berkaitan dengan sinkronisasi hak dan kewajiban, serta adab berkaitan dengan aturan dalam berhubungan antar manusia.

 

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

Leave a Comment