Sepotong Aluminium Dengan Massa 200 Gram Dipanaskan Sampai Suhunya 90oc, Kemudian Dijatuhkan Kedalam Bejana Yang Berisi 100 Gam Air Pada Suhu 20oc. Hitung Suhu Akhir Campuran,jika Kaor Jenis Aluminium 100 J/kg K Dan Kalor Jenis Air 4200 J/kg K !

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas soal berikut ini

 

Soal:

Sepotong aluminium dengan massa 200 gram dipanaskan sampai suhunya 90oC, kemudian dijatuhkan kedalam bejana yang berisi 100 gam air pada suhu 20oC. hitung suhu akhir campuran,jika kaor jenis aluminium 100 J/kg K dan kalor jenis air 4200 J/kg K !

Jawaban:

Jawaban pertanyaan di atas adalah 23,18°C atau 296,18 K

Bunyi Asas Black menyatakan jumlah kalor yang dilepas oleh materi yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh materi yang suhunya lebih rendah.
Diketahui
m.al = 200 g =0,2 kg
T₂ = 90°C =363 K
m.air = 100 g= 0,1 kg
t₁ = 20°C=293 K
c.al = 100 J/Kg K
c.air = 4.200 J/Kg K
ΔT₂ = 363 – Tc
ΔT₁ = Tc – 293
Dit : Tc = …?
Jwb :
Q lepas = Q terima
m.al c.al ΔT₂ = m.air c.air ΔT₁
0,2x 100 x ( 363- Tc) = 0,1x 4.200 x (Tc – 293)
20(363 – Tc) = 420(Tc – 293)
2(363 – Tc) = 42(Tc – 293)
(363 – Tc) = 21(Tc – 293)
363- Tc = 21Tc – 6153
6153+363=22Tc
6516= 22 Tc
Tc= 296,18 K
Tc= 23,18°C

Jadi, besar suhu akhir campuran adalah 23,18°C 296,18 K

 

Semoga jawaban diatas dapat membantu kawan belajar ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment