Sinom Nuladha Laku Utama Tumaraping Wong Tanah Jawi Wong Agung Ing Ngeksigandha Panembahan Senapati Kapati Amarsudi Sudanen Hawa Lan Nepsu Pinesu Tapa Brata Tanapi Ing Siang Ratri Amemangun Karyenak Tyas Ing Sesama Wangsulana Pitakon-pitakon Ing Ngisor Iki Kang Patitis ! 1.sapa Sing Dikongkon Nuladha Manut Wacan Tembang “sinom“?2.sapa Sing Dituladha Manut Wacan Tembang “sinom“?3.pitutur Apa Sing Bisa Dijupuk Saka Wacan Tembang “sinom“?4.tembang “sinom” Ing Dhuwur Ana Pirang Gatra?5.sebutna Guru Wilangan Lan Guru Lagune Saka Tembang “sinom” Ing Dhuwur!

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas soal berikut ini

 

Soal:

Sinom        Nuladha laku utama        tumaraping wong tanah Jawi        wong agung ing ngeksigandha        Panembahan Senapati        kapati amarsudi        sudanen hawa lan nepsu        pinesu tapa brata        tanapi ing siang ratri        amemangun karyenak tyas ing sesama    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kang patitis ! 1.Sapa sing dikongkon nuladha manut wacan tembang “Sinom“?2.Sapa sing dituladha manut wacan tembang “Sinom“?3.Pitutur apa sing bisa dijupuk saka wacan tembang “Sinom“?4.Tembang “Sinom” ing dhuwur ana pirang gatra?5.Sebutna guru wilangan lan guru lagune saka tembang “Sinom” ing dhuwur!

Jawaban:

1.Nuladha marang perilaku sing utama
2.Wong agung

 

Semoga jawaban diatas dapat membantu kawan belajar ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment