Tindak Lanjut Daripada Usaha Melaksanakan Pancasila Adalah ….

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas soal berikut ini

 

Soal:

Tindak lanjut daripada usaha melaksanakan Pancasila adalah ….

A. untuk difahami, mengerti secara benar dan menghayati serta mengamankan didalam kehidupan sehari-hari
B. untuk dipahami dan dimengerti oleh setiap WNI
C. merupakan ilmu yang perlu dikembangkan
D. Sebagai ajaran yang perlu dipelajari

Jawaban:

Jawaban yang benar adalah A. untuk difahami, mengerti secara benar dan menghayati serta mengamalkan didalam kehidupan sehari-hari.

Soal menanyakan tentang tindak lanjut daripada usaha melaksanakan Pancasila.

Penjelasan:

Pancasila merupakan sebuah dasar negara dari Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada di Pancasila memiliki maknanya masing-masing yang harus diterapkan ke dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia sehari-hari.

Lima sila tersebut, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindak lanjut daripada usaha melaksanakan Pancasila adalah untuk difahami, mengerti secara benar dan menghayati serta mengamalkan didalam kehidupan sehari-hari.

Jadi jawabannya adalah >> A.

 

Semoga jawaban dan penjelasan diatas dapat membantu kawan belajar ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment