wedhang jahe ya en ketulis aksara Jawa nganggo sandahangan?

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

wedhang jahe ya en ketulis aksara Jawa nganggo sandahangan?

A.cakra ,keret
B.cecak,suku
C.suku ,keret
D.taling,cecak

Jawaban:

D. taling, cecak.

Penjelasan:

Aksara jawa yaiku tulisan yang berbentu berbeda dengan huruf abjad. Aksara jawa jumlahnya ada 20. Aksara jawa yaitu ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, dha, ja, ya, nya, ma, ga, ba, tha, nga.

Pada aksara jawa terdapat sandhangan, pasangan, dan juga penomoran menggunakan aksara jawa.

1. Sandhangan = wulu, suku, taling, taling tarung, pepet, layar, wignyan, cecak, pangkon, pada lingsa, pada lungsa, cakra, lan pengkal.
2. Pasangan ada pada setiap aksara.

Pada soal “wedhang jahe”, harus diberi sandhangan untuk merubah ejaan “wa” menjadi “we” menggunakan sandhangan “taling” yang menghasilkan ejaan “e”, “ng’ dengan menggunakan sandhangan “cecak” di atas aksara “dha” agar dapat berbunyi “dhang”., “he” pada “jahe” yaitu aksara “ha” yang diberi sandhangan taling sehingga terbaca “he”.

Dengan demikian, Wedhang jahe yen ketulis aksara jawa nganggo sandhangan? D. taling, cecak.

 

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment