Yen ing basa Jawa karan geguritan, mula yen ing basa Indonesia kasebut?

Halo kawan kawan,

Mari kita bahas persoalan berikut ini

 

Soal:

Yen ing basa Jawa karan geguritan, mula yen ing basa Indonesia kasebut?

Jawaban:

Puisi.

Penjelasan:

Geguritan yaiku salah sijining karya sastra Jawa ingkang gadah makna lan kawujud saking rasa ing ati kang diungkapaken kaliyan penyair ngagem bahasa ingkang gadah irama , rima , mitra , lan bait. Wonten ing bahasa Indonesia geguritan uga kasebut puisi.

Jadi, geguritan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai puisi.

 

Semoga jawaban atau penjelasan diatas dapat membantu kawan kawan ya. apabila ada pertanyaan silakan berkomentar dibawah ini.

 

Salam sukses selalu

 

Leave a Comment